John Thomsen

Byrådskandidat Herning Kommune KV21

Kort om politiske temaer

8. august 2021

 


Flygtninge og integration

Der bør skelnes mellem reelle flygtninge og migranter, som søger lykken i landet som flyder med mælk og honning. Flygtninge skal hurtigst muligt blive selvforsørgende. Derfor skal der straks modtages undervisning i dansk, og samfunds kendskab. Der skal fra starten stilles klare krav, således at flygtningen modtager offentlig forsørgelse i kortest mulig tid.
Jo hurtigere man kommer i job, og bliver selvforsørgende, jo hurtigere bliver man integreret i det Danske samfund, og dermed en ny værdifuld borger.


Beskæftigelse

Mindre årgange kommer ind, og store årgange forlader arbejdsmarkedet, dette giver en mindre arbejdsstyrke. Det er derfor vigtigt at vi alle yder den arbejdsindsats vi kan. Vi skal sikre at alle får mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, selvfølgelig skal der tages hensyn til de udfordringer og problemer den enkelte kæmper med.
Vi skal gøre en ekstra indsats for at få den sidste gruppe af unge med, de som ikke lige står overfor at tage en uddannelse, eller træde direkte i job. Det samme gælder for den gruppe af borgere som står på kanten af arbejdsmarkedet, altså enten mangler lidt for at træde ind, eller som er i fare for at falde ud. For alle disse, skal der en målrettet og individuel indsats til.
På den måde får vi et sundt og veldrevet samfund, som skaber økonomi til at hjælpe de, som har er reelt behov for støtte, pleje og offentlig forsørgelse.


Børn, skoler og uddannelse

Frivillige ildsjæle, omsorgsfulde ansatte, og alle andre gode samfundsborgere er alle startet samme sted, nemlig som børn.
God start, giver gode muligheder. Gode vilkår, giver muligheder for god læring, trivsel og udvikling. Det skylder vi vores børn, derfor er infrastruktur vigtig, det kan ikke være rigtigt at unge fra landdistrikter ikke kan komme i ungdomsuddannelse. Der bør være gratis transport for unge i uddannelse.


Ældre og handicappede

Vi skal tage os ordentlig af vores ældre og handicappede borgere, de skal behandles med respekt og værdighed. Vi skal forsøge at tilpasse servicen, så den passer bedst muligt til den enkelte borgers egne ønsker. Vi skal huske vi har alle forskellige behov og livsrytmer, hvorfor skulle det ændre sig til at blive ens, blot fordi man bliver ældre.


 

vækst og udvikling

Vækst og udvikling i hele kommunen, hvis vi ønsker det, betinger det at de basale vækst vilkår er tilstede. Der skal være byggegrunde både til erhvervs og boligbyggeri, og det skal som minimum være muligt at få en bredbåndsinternet forbindelse. Ligesom kommunale service tilbud skal findes i nærområdet.
Muligheden for at drive erhverv i landdistrikterne skal optimeres, her tænker jeg på mulighed for skiltning med virksomhedens placering, samt adgangsveje skal være iorden, i forhold til den trafik virksomheden medføre.
Hvis vi ikke skaber de bedste muligheder for vækst for vores virksomheder, reducere vi muligheden for at bevare den nære borgerservice på et højt niveau.


Aulum

Vi har det generelt godt og trygt i Aulum, men det er ikke ensbetydende med at vi ikke fortsat skal arbejde for at gøre vores by endnu bedre.
Jeg kunne godt tænke mig at vi fik kigget på trafiksikre skoleveje, der er nogle enkelte steder det halter lidt.
Vi har nogle fantastiske grønne områder, men hvis vi ikke passer på, og lige øger vedligeholdelsen lidt, vil disse grønne områder brede sig, og det vil desværre blive ud over stier, fortov og i hegn og krat.
Aulum er en attraktiv by, det ses tydeligt på salget af huse. Jeg tænker, hvis vi skal øge udbuddet af huse til salg, skal vi måske tænke lidt ud af posen. Vi kan forsøge at lave en form for ældre kollektiv, eller ihvertifald et område med attraktive lejeboliger til de ældre som ønsker at fraflytte deres lidt større parcelhuse.
Vi skal have åbnet for den sidste del af Højager, således at der bliver endnu et udstykningsområde i Aulum, så er der et reelt valg når man vil købe en kommunal grund.
Jeg håber det lykkes at få lavet en pulje til centerbyerne, en pulje hvorfra der kan søges penge. Der er mange lokale ildsjæle og meget frivilligt arbejde, jeg syntes det kunne være spændende at se hvor meget man lokalt kan få ud af en given pose penge. Det kunne være til lokale tiltag, eller markedsføring eller hvad der lokalt giver mest mening.
Skulle vi i byrådet lave en sådan pulje, og ønske at lave et forsøgsprojekt, så vil jeg arbejde for at Aulum kan blive pilotprojekt.


udpluk af beslutninger vedr. Aulum, hvor jeg har haft direkte indflydelse

Fortov langs Jersildvej - Nye lamper i Danmarksgade - Udstykning af Tvedbækparken - Kunststofbanen - Nyt erhvervsjord langs motorvejen med i kommuneplanen - Renovering af Danmarksgade og Lille Torv - Trafiksikring ved Byskolen - Grussti til kommuneplantagen - 2,5 mio. kr. til renovering af Aulum Byskole - Det grønne område ved møllen er overdraget til møllen til brug for etablering af parkurebane - Penge til renovering og drift af den Gamle Stationsbygning.