John Thomsen

Byrådskandidat Herning Kommune KV21

Aulum & Vækst

10. oktober 2021


Aulum er et godt sted at leve og bo, derfor går salget af byggegrunde rigtig godt, og salget af ”brugte” huse næsten overgår enhver fantasi.
Det betyder ikke, at vi ikke fortsat skal arbejde både målrettet og aktivt med at skabe vækst og udvikling i Aulum. Vi skal fortsat presse på for at sikre et godt og bredt udvalg af kommunale byggegrunde, 2 etape af Tvedbækparken kommer til salg i oktober 2021. Jeg forventer at en stor del af de 9 grunde vil være solgt meget hurtigt, så planlægningen af etape 3 bør starte nu. Jeg vil meget gerne at der er et alternativ til Tvedbækparken i Aulum, det kan være sidste del af Højager, hvor der kan være ca. 10-12 grunde.

Erhvervsgrundene i Aulum, er tæt på udsolgt, derfor er det glædeligt at Byplanudvalget har besluttet, at der skal igangsættes planlægning af et nyt erhvervsområde ved motorvejen i Aulum.
Området som er opdelt i 2 etaper, ligger mellem hovedvejen og motorvejen, og mellem jernbanen og Troelstrupvej ved Ljørring. Kommunen har lavet en analyse, forud for planlægningen af nye erhvervsområdet, dette område har betegnelsen stort potentiale. Kommuneplantillæg for første etape er igangsat, og sideløbende med dette er der igangsat lokalplan, anden etape er udpeget som potentielt erhvervsjord.
Vigtigheden af at have attraktivt erhvervsjord til salg, kan ikke diskuteres. Vi har en enestående mulighed for at udvikle og vækste på antallet af virksomheder og arbejdspladser i Aulum, fordi vi har mulighed for attraktive erhvervsgrunde ved motorvejen. Denne mulighed skal vi udnytte, det vil jeg arbejde hårdt og målrettet for.

På børnepasningsområdet, er der i budgettet for 2022 afsat 4,8 mio. til renovering og udbygning af Eventyrhaven, beløbet er fremrykket fra 2023.  Vores skoleveje skal være sikre, i Aulum har vi et godt og udbygget stisystem som kan klare det meste, dog mangler der sti fra fodgængerovergangen ved Cirkle K til sundhedshuset (Gl. Rådhus), så friskolens elever og elever til byskolen kan komme sikkert på stisystemet. Dette er der afsat 400.000 kr. til i 2022.

Når vi snakker stier, er der lidt hængepartier i Aulum, vi har nogle grusstier både ved Højager og ved Irisvej, disse kunne med fordel asfalteres, så der er sammenhæng med de øvrige. Stien til skoven, er lavet som en trampet sti, hvilket som sådan er ok, men den mangler vedligeholdelse så den er brugbar også når vejret viser sig fra en mere fugtig side. Så er der cykelstier, Aulum har faktisk ikke cykelstier som går ud af byen. En cykelsti til Hodsager må være et af de næste cykelstiprojekter i kommunen, vejen mellem Aulum og Hodsager er bestemt ikke god at cykle på, og med det tætte samarbejdet der er mellem de 2 skoler, bør en cykelsti fremmes.

Trafikken og infrastrukturen i Aulum. Der er i øjeblikket 2 grupper som arbejder med projekter, en gruppe arbejder med forskønnelse af indfaldsvejene. Primært Rundkørslen ved motorvejen og ned ad Jersildvej, her er der afsat 750.000 kr. En anden gruppe arbejder med Danmarksgade, hvordan får vi forskønnet og indrettet Danmarksgade så den kan bruges mere aktivt når der er arrangementer, her tænkes specielt på torvet nær Skolegade.
En anden opgave vi skal have fundet en løsning på, er trafiksikring af den gennemgående trafik. Løsningen skal tage udgangspunkt i hvad borgerne i Aulum tænker og ønsker, vi skal have gang i en proces hvor vi sammen får beskrevet hvordan vi ser udviklingen i Aulum de næste mange år. Arbejdet med en fremtidsplan for Aulum, bliver en opgave som vil tage noget tid at få færdiggjort. Der skal være en stor grad af borger inddragelse, og planen skal gerne være noget et samlet Aulum står bag.
Jeg ser frem til at deltage i dette arbejde.

Padeltennis, udendørs fitness/motion eller mere kunstgræs til træning, kunne være noget af det næste der kommer på fritidsområdet. Kommunen skal være åben og klar til at støtte når nye ideer eller tiltag skal igangsættes. Aulum er foreningernes by, vi har rigtig mange foreninger og mange frivillige i disse foreninger. Vi skylder de frivillige en stor tak, uden dem, ingen foreningsliv.

Lad os sammen arbejde for udvikling og vækst i Aulum, jeg er klar.