John Thomsen

Byrådskandidat Herning Kommune KV21

Miljø & Klima

10. oktober 2021

Miljø og klima er temaer som ikke kun er aktuelle når der er valgkamp, de er blevet og vil i fremtiden i yderligere grad blive en fast del af vores hverdag. Bæredygtig Herning blev etableret i august 2020, og har til formål at understøtte erhvervsaktiviteter og tiltag inden for bæredygtighed. Det skal i høj grad ske gennem dialog, netværksaktiviteter, idéudvikling og samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, borgere og Herning Kommune. Alt sammen inspireret af FN`s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi skal alle bidrage og tage del i kampen for miljøet og et forbedret klima.

Jeg vil lige fremhæve et par steder, hvor vi kan gøre det lidt bedre. Jeg så gerne at man som virksomhed havde mulighed for at aflevere mindre mængder sorteret affald på genbrugspladserne. Der kan være pap eller plastik, som ellers kommer i containeren med blandet affald som står ved virksomheden, hvorimod hvis det er sorteret, er ret let at genanvende.

Så er der hele snakken om fremtidens transport, altså primært el-biler. Jeg tror vi skal have fokus på at have tilstrækkelige antal lade standere rundt i kommunen, men i øjeblikket er lovgivningen en hindring for kommunes mulighed for at etablere disse ladere. Vi mangler også debatten om, hvorvidt der skal satses på store lade anlæg med høj effekt, så en ladning tager 6 – 9 minutter, eller om løsningen primært er ladere på de enkelte husstande, virksomheder og andre steder hvor bilerne holder parkeret.

Hele debatten om miljø & klima er svær. Der er mange holdninger, og nogle kommer også med løsningsforslag, men ofte vil disse efter min mening ikke løse problemet, blot flytte det til et andet sted. Vi kommer til at satse på vedvarende energi, genbrug og helt nye måder både at producere og forbruge på.

Det er en fælles opgave, som vi skal have løst og det haster. Jeg har ikke svaret på hvordan, men når vi har mulighed for at træffe beslutninger som trækker i den rigtige retning, så skal vi vælge dem.

Det vil jeg arbejde for.