John Thomsen

Byrådskandidat Herning Kommune KV21

Beskæftigelse & Erhverv

10. oktober 2021

Produktions Danmark, det er Herning. Et stærkt og velkørende erhvervsliv, er den vigtigste forudsætning for en kommune, hvor både kommunal service, velfærd og solid økonomi er målsætning og pejlemærke. Samspillet og forståelsen af, at erhvervslivet og Herning kommune, er hinandens vigtigste sparringspartner og samarbejdspartner, er rigtig vigtig. Politisk er der stor fokus på at vi har en kort, men ikke mindst en serviceminded sagsbehandling, hvor virksomheder bliver hjulpet, vejledt og guidede når de har kontakt med forvaltningen.

Arbejdskraft, hvor skal den komme fra? Ja, en ting er helt sikker, hvis vi skal holde hjulene i gang i Produktions Danmark, så skal vi kunne henvise kvalificeret arbejdskraft, eller som minimum arbejdskraft som kan opkvalificeres eller omskoles til virksomhedernes behov. Uddannelse er et vigtigt fokusområde, det kunne være dejligt med et dansk mesterskab til Herning Kommune, nemlig DANSK MESTER I ERHVERVSUDDANNELSE.

Hvem skal i job, og hvordan får vi arbejdsstyrken øget? Efter min mening, skal alle bidrage til det fælles samfund, og lidt firkantet sagt, skal alle yde efter evne. Indsatsen for at skaffe den enkelte ind på arbejdsmarkedet, enten i ordinært job eller et job med særlige hensyn, skal tilrettelægges mere individuelt, så den tilpasses den enkeltes udfordring. Jeg mener vi svigter, hvis vi ikke forsøger med alle tiltag at løse opgaven. Følelsen af at have en betydning for andre, det kan være på en produktionslinje, i en institution eller et andet sted, giver livskvalitet. 

Landbruget er en stor arbejdsgiver, hvor antallet af jobs i følgeerhvervene er meget højt. Herning Kommune kunne med en målrettet indsats, blive national center for fødevare forædling og udvikling. Lidt samme tanke som GreenLab i Skive, hvor det er energi udvikling og optimering af energiforbrug der er temaet. Jeg syntes der kunne være perspektiv i et målrettet projekt i Herning Kommune, hvor vi med støtte og investeringer, deltager i skabelsen af et område, hvor virksomheder i fødevare forædling kan arbejde tæt sammen. På den måde, kan vi mindske mængden af restprodukter og energitab, og samle viden og erfaring i et stærkt netværk.
Der er ingen tvivl om, at i fremtiden vil der være meget fokus på fødevare ressourcer, madspild og hvordan fødevareproduktion kan være mere klimapositiv.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere indenfor pleje og omsorg er beskrevet under Ældre, handicap og sundhed.