John Thomsen

Byrådskandidat Herning Kommune KV21

Børn & Familie

10. oktober 2021

Det bliver ofte sagt, at det vigtigste råstof vi har i Danmark, er vores børn. Mængden af råstof i Herning Kommune er ca. 11.000 børn og unge, 0 – 18 år. Det skal vi huske når vi snakker om børn og unge, det ikke er vores børn, men forældrenes så det skal ske i samarbejde og respekt for de enkelte børn.

Det er klart at børn/unge har forskellige behov, alt efter hvilken alder de har. Jeg støtter det frie valg, når vi taler om pasning af børn. Der skal være mulighed for at vælge mellem dagpleje, vuggestue, for de yngste og gerne også et valg mellem et kommunalt og privat tilbud. Dagplejen har den lille udfordring, hvis dagplejeren bliver syg eller har ferie, bliver barnet sendt i gæstepleje, og det kan være forskellige steder. Det vi gerne vil have afprøvet, er en ordning hvor gæsteplejen kan være i den lokale vuggestue. På den måde vil gæsteplejen virke mere tryg, samarbejdet kan jo betyde at dagplejeren kommer på besøg i vuggestuen engang i mellem.

De voksne børnene møder i deres pasningstilbud, er det vigtigste parameter for en god og tryg dagligdag. Det er vigtigt vi søger at have den højeste andel af uddannet personale ansat, men også at vi støtter op om videre uddannelse når det er muligt, det kan være en dagplejer som tager en pædagogisk assistent uddannelse, eller pædagoger der er på kursus i de nyeste pædagogiske principper. Minimumsnormeringer er på vej til at blive indført, vi har netop i budgetforliget fremmet dette med yderligere 3 mio. kr. årligt. Vores børn fortjener uddannede voksne omkring dem, på den måde giver vi dem den bedste start på et børneliv, med kammerater, dannelse og læring. Men vi må i vores interesse for minimumsnormeringer ikke glemme forældrebestyrelsernes rolle i hvordan den lokale institution skal drives, og hvor de mener fokus skal være. Det er forældrenes børn.

Forskellighed på skoleområdet gør stærk, og giver mulighed for at vælge mellem skoler som har et specielt fokus eller interesseområde. Vi har både folkeskoler og friskoler, så vi har valgmulighed når det gælder vores børns skolegang. Vi skal sikre at alle elever har de bedste forudsætninger for læring i skolerne, derfor skal vi også prioritere f.eks. ordblindeindsats og andre tiltag som kan støtte og supplere i undervisningen. Vi skal udfordre vores elever på det niveau de har, vi har elever som har det svært, men også elever som har let ved indlæring, og måske derfor ikke oplever at blive udfordret i skolen. Vi skal skabe undervisning som får det bedste frem i alle, uanset hvor de er i læringsprocessen.
Folkeskolen i Herning Kommune, må gerne være landskendt for høj faglighed, rummelighed og fokus på det enkelte barn mulighed for at blive Verdens Mester i eget liv.
Jeg vil arbejde for valgmuligheder hvor det er muligt, også i folkeskolen.